Επιστημονικός Υπεύθυνος – Ιατρικός Διευθυντής

Η Osteocell απασχολεί ένα άτομο ως Επιστημονικό Υπεύθυνο – Ιατρικό Διευθυντή.

Το κύριο αντικείμενο του είναι η επίβλεψη και ο έλεγχος στην εισαγωγή, αποθήκευση και διακίνηση των αλλογενών μυοσκελετικών μοσχευμάτων.

Ακολουθώντας το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) ISO 9001:2015 της εταιρείας, καθώς και τα όσα ορίζει η νομοθεσία, εξασφαλίζει με την παρουσία του την ποιότητα των υλικών και την συμμόρφωση με τους κανονισμούς.