Χορήγηση άδειας αποθήκευσης, διάθεσης/διανομής και εξαγωγής, ιστικών μοσχευμάτων σκελετού

Στην εταιρεία μας χορηγήθηκε άδεια αποθήκευσης, διάθεσης/διανομής και εξαγωγής ιστικών μοσχευμάτων σκελετού από το Υπουργείο Υγείας, η οποία και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2877 της 14-11-2013.

Η χορήγηση της άδειας αυτής είναι πολύ σημαντική μιας και επιβεβαιώνει το υψηλό επιστημονικό και ποιοτικό επίπεδο των εργασίων και υπηρεσιών που προσφέρει η Osteocell προς τα Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα και κατ’ επέκταση πρός τους ασθενείς λήπτες των ειδκών αυτών μοσχευμάτων.

10
Ιαν
2014